SK

'Trend/ ' 279

  1. 2020.02.14 !
  2. 2020.02.14 2 (手語)!
  3. 2020.02.11 2020 ?
  4. 2020.01.20 GOODBYE 2019! 2019
  5. 2020.01.15 , ...
  6. 2020.01.02 ,
  7. 2019.12.17 !
  8. 2019.12.12 , 2 .
  9. 2019.12.03 " "
  10. 2019.11.29 # ?!

!

Trend/ 2020. 2. 14. 09:00 |

  ,SK Careers Editor

 

'' ? 7 . ? (desk, ) .  . . ! , ? 


 

1.

. , , . ? 


2.

, . , . . 


3.

. , , , , . .   


4.

. , . . 


, ? .  

 


, . , ?  

, , . , ? . 'Trend >  '

!   (0) 2020.02.14
2 (手語)!  (0) 2020.02.14
2020 ?  (0) 2020.02.11
GOODBYE 2019! 2019   (0) 2020.01.20
, ...  (0) 2020.01.15
,   (0) 2020.01.02
Posted by SK Careers Journal skcareers

2 (手語)!

Trend/ 2020. 2. 14. 09:00 |

 


SK Careers Editor


(1) 2 ‘(手語)’!

, ? ‘’ , 2016 , ‘ ’ . . ‘’ ‘’ !

 


. , , , , .  ‘. . ’ . 

 

‘’ . , , , . 


, . . ! ! ?


(2) ? !_

 A. . .A. , 2009 5 . , 100% . 


. , . 


_


, / , . 500~600 . ? . * 10

 


A. . , . .   .


20 70 . //// , .


, . , . , . 

 

A. , , . . . , . , .
A. . , , . , . , . 

, . , , .  . .A. . . ‘ (Barrier Free)’ / . , . , ().

 

, . 1/16 , . , , . .


, , . . , , , , . .


_SKA. . , . , . , , . .  .

 

[ ]

, . . ? . !

 

 

_


A. . , , . .


 , . ‘’ . .


, , . . 

 

_


‘’ . , / . , .  A. . (), .A. 20 . , . 4 10 . . 20 . .A. . , . 1 3 . .A. , , . , .(http://www.deafkorea.com) ‘’ !  (http://sldict.korean.go.kr/) , .


'Trend >  '

!   (0) 2020.02.14
2 (手語)!  (0) 2020.02.14
2020 ?  (0) 2020.02.11
GOODBYE 2019! 2019   (0) 2020.01.20
, ...  (0) 2020.01.15
,   (0) 2020.01.02
Posted by SK Careers Journal skcareers
TAG SK Careers Editor , , , , ,

2020 ?

Trend/ 2020. 2. 11. 09:30 |

 “2020  ~” . 2020 ? 2020     - .


 SK Careers Editor1 4 50 ! ?

 


! 1 . 1 ‘’ 50% . ? ‘ ’, 1 . ()

 

‘2’ 2, . ‘ ’ ‘’ 1 ! . , 30% , , .

 

3 50% ‘ ’ . ‘’ ... ‘’, ‘’, ‘’ . 

 

 4 ( ) . 70% ‘’ 1 . ‘( , )’ . 2 ‘’, , . ‘ ’ 3 . ‘ ’, ‘’, ‘’ .

 

 

, , 2   . : 1, . . , .


: . . 20% 2019 ().. . .


 

: . , .   , . 1 2 1 . .


: ! . ' ' , . .. .

 

< >


 


: 2019 , , . 2020 . . ! 2020 !


: 2020 , . !


 


. , , , . ? 


, ?  2020 .


'Trend >  '

!   (0) 2020.02.14
2 (手語)!  (0) 2020.02.14
2020 ?  (0) 2020.02.11
GOODBYE 2019! 2019   (0) 2020.01.20
, ...  (0) 2020.01.15
,   (0) 2020.01.02
Posted by SK Careers Journal skcareers
TAG 2020, SK Careers Editor , , , ,

GOODBYE 2019! 2019

Trend/ 2020. 1. 20. 10:00 |

  GOODBYE 2019! 2019SK Careers Editor


2019 2019 !


‘ .’ ? , . 2010 2019 . 2019 2020 !


 


, 2019 3040 59.9%(2017) . 20 ? 87 22% 2019 . . 2019 1-10 .2010 , 2019 2010 1, 2, 3 . 2019 ‘’ . / / , . 


_yes24


‘’ 2019 1, 2, 3 < >, < >, < >. 20 ?


(22): < > ‘ .’. . .


(21): < > . 1 . ‘ ’ . 

 


2019 ‘’. SNS . 2019 10 ‘1’ . , .


_yes24


10 <, > 2019 5 . yes24 2, 1 2019 . 


(24) : <, > ‘ ’ . . PD ‘ 20 ’2019 . . , ? 2010 < > 2(2017-2018) 20 . .


2020

 


2019 ? 2019 , 2020 . ? 2020 SKCE !


'Trend >  '

2 (手語)!  (0) 2020.02.14
2020 ?  (0) 2020.02.11
GOODBYE 2019! 2019   (0) 2020.01.20
, ...  (0) 2020.01.15
,   (0) 2020.01.02
!   (0) 2019.12.17
Posted by SK Careers Journal skcareers

, ...

Trend/ 2020. 1. 15. 10:00 |

   , ...SK Careers Editor


2020 ?  1 ..?


! NO, NO! ‘’   12 ! , .. ? , . ?, ? , .  .  .


    . ‘’ . ,    . ?


‘’ .   .   ... , . . ‘ ’ ., . , . , .'' . ''   .


. , . .


 . ?


. .


. , .

  , .


, ‘’.'' , !


. , ‘ ’ . ‘’ . , . , !'Trend >  '

2020 ?  (0) 2020.02.11
GOODBYE 2019! 2019   (0) 2020.01.20
, ...  (0) 2020.01.15
,   (0) 2020.01.02
!   (0) 2019.12.17
, 2 .  (0) 2019.12.12
Posted by SK Careers Journal skcareers

,

Trend/ 2020. 1. 2. 10:00 |

, SK Careers Editor


‘ 2’, ? , . , . , , , .

 


‘’ , . ‘’ ‘Barrier’ ‘’ ‘Free’ , . , , .


‘’ ?

 


, . . , .


 

. , . .


 

. , . , .


, , ‘’ .

 


. 2017 7% . 30 , . .


‘’ , . , ,   . , ?
'Trend >  '

GOODBYE 2019! 2019   (0) 2020.01.20
, ...  (0) 2020.01.15
,   (0) 2020.01.02
!   (0) 2019.12.17
, 2 .  (0) 2019.12.12
" "   (0) 2019.12.03
Posted by SK Careers Journal skcareers
TAG SK Careers Editor , 2, , , , , ,

!

Trend/ 2019. 12. 17. 10:00 |

 !
... , . , 2 ... ? 100% , . 


SK Careers Editor


 

“ ?”

YES! . . 2018, 2019 2 L, C, P , , .


. , ! 

 


, 29 6 . . 2018 10 31 OPIc 7 !


‘’, 2018 ‘’ . , // . ., (馬印語) .


, .

 


: ! 3 00 4 .

: . !

 


: ‘ 2 !’ . . , . . ‘ ’ .


: . , . ‘’ . . . . , !: , .

6. . . .


. 80 . . ‘hc sinh’ ‘hc’ ‘(學)’, ‘sinh’ ‘(生)’ . .


: . , , . , . . , , .

 


: , . . . , . . 


: ! . , . . , .

 


: . 2018 ‘ ’ . . . . . 2002 .


: 8 . , . 


, . . , (). , , . ‘’ . . , !


 

: . , . . ‘ ? (Cái này là bao nhiêu tin?:)’ ‘!(Gim giá i!:)’ ‘00 .(Cho ti 00 cái i: 00 )’ .


: . , , . , 100 , 2 . ( ), ! ‘’ ? . . , .  

. . SKCE ?


'Trend >  '

, ...  (0) 2020.01.15
,   (0) 2020.01.02
!   (0) 2019.12.17
, 2 .  (0) 2019.12.12
" "   (0) 2019.12.03
# ?!  (0) 2019.11.29
Posted by SK Careers Journal skcareers
TAG , , , ,

, 2 .

Trend/ 2019. 12. 12. 17:39 |

, 2 .

 


SK Careers Editor


(1) 2 , 2 !. ! ? 2 , 2!! , ? , 2 ?


 


? !


(2) 2

 2, , . 1 2 ‘ 2 ’ .


 


, 2 ? , 2, 3, 4 50 .


 


2 10 9 ‘’ . , ? 2 . , 6 . , . , 2 .


 


, 2! , ?! ‘2 ’ . ?!


 


 


2 , , , ! 2 2 . 


 


2 . ‘ ’ , ‘ ?’ . , ‘2 .’ , , .


2 . , , . .( ) . . ! , . , . , ‘ ~’ . 2 !

 


. , , .

,   . , . 


 


, . , , , . / . , !


, . , , . !


 


2 A to Z . , 2 . ‘’!!! ‘3’ , 3 ‘(死亡)’ . ? ?


. () , ‘ 2’ . 2 , 2, ! 


, :-)


'Trend >  '

,   (0) 2020.01.02
!   (0) 2019.12.17
, 2 .  (0) 2019.12.12
" "   (0) 2019.12.03
# ?!  (0) 2019.11.29
, ?  (0) 2019.11.15
Posted by SK Careers Journal skcareers
TAG SK Careers Editor , , 2, 2, 2

" "

Trend/ 2019. 12. 3. 14:39 |

 

" "

 _


‘’ . , , . ‘ ’ . SNS , 20 . , . ! ? . ?!

  

 SK Careers Editor
 

○1

 

! ‘ ( )’ . ‘ ’ // . ? , . . OK!


, . ‘ . .’ . .


○2

 


. ,


1. SNS(, )

2. SNS

3.


. SNS . 

 


, 1 . , , ‘1. ’ !
 

. “ .” 

… ? . , ‘’ . , ‘ ~’ !
. ‘ ’ . , , . . 


 

 

. . , , , , , . , . . ‘ ’. , .  

. , . . , , . , . .(1) , . ‘ ’ !


(2) , / !


(3) 2-4 . ! , 12 12 pass! 2-4 best!


'Trend >  '

!   (0) 2019.12.17
, 2 .  (0) 2019.12.12
" "   (0) 2019.12.03
# ?!  (0) 2019.11.29
, ?  (0) 2019.11.15
? !  (0) 2019.11.01
Posted by SK Careers Journal skcareers
TAG , , , , , , , , , ,

# ?!

Trend/ 2019. 11. 29. 14:47 |

 # ?!! ‘ ’ ? ‘ ’ . 


  SK Careers Editor#1. ?

 


“ A... ...”


‘(couch)’ ‘(surfing)’ , . , . ? ! ‘ ’ . ? - ?


#2.. ? !


#3.

 


#. ? 

 


! . , (penpal) . , ! (www.meetup.com) . .


‘’ ! ? ‘ ’ ‘’ ‘’ , .


 


! ! , 55 , !

 


1, . . (?) . ‘ ?’ . , . 55 , . , .

 


, ! .


, , . , . . . 


. . . . ‘ ’ .

 

 


. . . . , . , .


, . ! 

 , ! 


, . . . , .


, . . . , . . , . 2 , .


, , . , . . , . 

 

 


! . . . 

 


, . . ? 


. . , . ! , !‘ ’ . ! ? ? 


. . 


'Trend >  '

, 2 .  (0) 2019.12.12
" "   (0) 2019.12.03
# ?!  (0) 2019.11.29
, ?  (0) 2019.11.15
? !  (0) 2019.11.01
, ...  (0) 2019.10.29
Posted by SK Careers Journal skcareers
TAG SK Careers Editor , , , , ,